Selected tournament: 19. Karate Darfest

Place: Sportska dvorana, Samostanski prilaz 8, Daruvar, Hrvatska
Schedule: 12.10.2019
Organizer: HKK "Slavko Krivski-Termal" Daruvar
Registrations till: 11.10.2019 23:59:00
Contact: Miroslav Lončar -> +385 98 78 22 04
Disciplines: Kumite, Kata
How to find us:
Full description:

POZIV (Invitation)

 

* u katama, svaki natjecatelj nastupa u svojoj godini rođenja
** isti natjecatelj može nastupiti samo u jednoj grupi kata u istom uzrastu (ili A ili B ili C)
*** u borbama, natjecatelji koji su do godine dana mlađi od granice, smiju nastupiti u starijem uzrastu

 

 

NAGRADE
Medalje i druge praktične nagrade.
Na dodjeli priznanja natjecatelji moraju biti obvezno u kimonu.

Info about registrations: Prijave putem portala karate.com.hr najkasnije do 10.10 2018. do 23:59 sati.
 
Fee: 120,00 kuna (15 EUR) za pojedinačni nastup.
Tournament schedule: SUBOTA, 12.10.2019.
08:00 – 9:00 – dolazak natjecatelja i prijave
10:00 – svečani program otvorenja
10:00 – početak natjecanje u katama
11,30 – dolazak i prijava natjecatelja u borbama
18:00 – kraj natjecanja
Total number of entries: 389
Total number of competitors: 311
total number of clubs: 43
Total number of countries: 3