Selected tournament: 18. Karate Darfest

Place: Sportska dvorana, Samostanski prilaz 8, Daruvar, Hrvatska
Schedule: 13.10.2018
Organizer: HKK "Slavko Krivski-Termal" Daruvar
Registrations till: 12.10.2018 20:00:00
Contact: Miroslav Lončar -> +385 98 78 22 04
Disciplines: Kumite, Kata
Full description: Poziv (Invitation)

* u katama, svaki natjecatelj iz mlađeg uzrasta smije nastupati i u prvom slijedećem starijem uzrastu
** isti natjecatelj može nastupiti samo u jednoj grupi kata u istom uzrastu (ili A ili B ili C)
*** u borbama, natjecatelji koji su do godine dana mlađi od granice, smiju nastupiti u starijem uzrastu

NAGRADE
Medalje i druge praktične nagrade.
Na dodjeli priznanja natjecatelji moraju biti obvezno u kimonu.
Info about registrations: Prijave putem portala karate.com.hr najkasnije do 12.10 2018. do 20:00 sati.
Fee: 120,00 kuna za pojedinačni nastup
Tournament schedule: SUBOTA, 13.10.2018.
08:00 – 9:00 – dolazak natjecatelja i prijave
10:00 – svečani program otvorenja
10:00 – početak natjecanje u katama
11,30 – dolazak i prijava natjecatelja u borbama
18:00 – kraj natjecanja
Total number of entries: 564
Total number of competitors: 428
total number of clubs: 56
Total number of countries: 4