Selected tournament: Krk cup 2021.

DISPLAY TYPE
 
KUMITE (30)

Kumite -Dječaci (2013/14) -23

Kumite -Dječaci (2013/14) -26

  CROATIA
 • 1. ANTE OGREBIĆ - Karate Akademija Osijek
 • CROATIA
 • 2. STJEPAN NEKIĆ - Delta

Kumite -Dječaci (2013/14) -29

  CROATIA
 • 1. TONI ČUPIĆ - Karate Akademija Osijek

Kumite -Dječaci (2013/14) -32

  CROATIA
 • 1. FRANO SUČEVIĆ - Tigar Sisak

Kumite -Dječaci (2013/14) -35

Kumite -Dječaci (2013/14) +35

  CROATIA
 • 1. LUKA MESIĆ - Karate Akademija Osijek
 • CROATIA
 • 2. MIHAEL ŠTAJCER - Tigar Sisak

Kumite -Djevojčice (2013/14) -24

Kumite -Djevojčice (2013/14) -27

Kumite -Djevojčice (2013/14) -30

Kumite -Djevojčice (2013/14) -33

  CROATIA
 • 1. LUCIJA FERČIĆ - Tigar Sisak

Kumite -Djevojčice (2013/14) -36

Kumite -Djevojčice(2013/14) +36

Kumite -Dječaci (2011/12) -26

  CROATIA
 • 1. ANTE OGREBIĆ - Karate Akademija Osijek

Kumite -Dječaci (2011/12) -29

  CROATIA
 • 1. DAVID DUŽIĆ - Tigar Sisak

Kumite -Dječaci (2011/12) -32

  CROATIA
 • 1. ANDREI DOLIĆ - Tigar Sisak

Kumite -Dječaci (2011/12) -35

  CROATIA
 • 1. ANTE ŽURA - TRNJE

Kumite -Dječaci (2011/12) -38

  CROATIA
 • 1. LUKA MESIĆ - Karate Akademija Osijek
 • CROATIA
 • 2. VITO ŽUPAN - TRNJE

Kumite -Dječaci (2011/12) -41

Kumite -Dječaci (2011/12) -44

Kumite -Dječaci (2011/12) +44

Kumite -Djevojčice (2011/12) -28

  CROATIA
 • 1. INES MIHAJLOVIĆ - TRNJE
 • CROATIA
 • 2. MATEA KOKELJ - TRNJE
 • CROATIA
 • 3. SARA STOJAKOVIĆ - Tigar Sisak
 • CROATIA
 • 4. ZLATA MIHOLJEK - TRNJE

Kumite -Djevojčice (2011/12) -31

  CROATIA
 • 1. MAJDA LOVRANIĆ - Tigar Sisak
 • CROATIA
 • 2. NINA KINCL - TRNJE

Kumite -Djevojčice (2011/12) -34

  CROATIA
 • 1. ROZA JELČIĆ - Tigar Sisak
 • CROATIA
 • 2. VITA KAJTNA - STUDENT

Kumite -Djevojčice (2011/12) -37

Kumite -Djevojčice (2011/12) -40

Kumite -Djevojčice (2011/12) -43

Kumite -Djevojčice (2011/12) +43

Kumite -Dječaci (2009/10) -35

Kumite -Dječaci (2009/10) -38

  CROATIA
 • 1. GABRIEL ŠIMEK - Tigar Sisak

Kumite -Dječaci (2009/10) -41

Kumite -Dječaci (2009/10) -44

  CROATIA
 • 1. LUKA MIHAJLOVIĆ - TRNJE

Kumite -Dječaci (2009/10) -47

Kumite -Dječaci (2009/10) -50

Kumite -Dječaci (2009/10) -53

Kumite -Dječaci (2009/10) -56

Kumite -Dječaci (2009/10) +56

  CROATIA
 • 1. DOMINIK MARIĆ - Tigar Sisak

Kumite -Djevojčice (2009/10) -34

Kumite -Djevojčice (2009/10) -37

Kumite -Djevojčice (2009/10) -40

Kumite -Djevojčice (2009/10) -43

Kumite -Djevojčice (2009/10) -46

Kumite -Djevojčice (2009/10) -49

  CROATIA
 • 1. PETRA KOVAČ - TRNJE
 • CROATIA
 • 2. TEA BUINAC - Tigar Sisak

Kumite -Djevojčice (2009/10) -52

Kumite -Djevojčice (2009/10) +52

  CROATIA
 • 1. ANA MARIE BARUKČIĆ - Tigar Sisak
 • CROATIA
 • 2. PETRA BOBINAC - Tigar Sisak

Kumite -Dječaci (2007/08) -42

Kumite -Dječaci (2007/08) -46

Kumite -Dječaci (2007/08) -50

Kumite -Dječaci (2007/08) -54

Kumite -Dječaci (2007/08) -58

  CROATIA
 • 1. LEON PUZIĆ - TRNJE

Kumite -Dječaci (2007/08) -62

Kumite -Dječaci (2007/08) -66

Kumite -Dječaci (2007/08) +66

Kumite -Djevojčice (2007/08) -41

Kumite -Djevojčice (2007/08) -45

Kumite -Djevojčice (2007/08) -49

  CROATIA
 • 1. HELENA ČULO - TRNJE

Kumite -Djevojčice (2007/08) -53

Kumite -Djevojčice (2007/08) -57

Kumite -Djevojčice (2007/08) -61

Kumite -Djevojčice (2007/08) +61

KATA (11)

Kata - Dječaci (2015)

Kata - Dječaci (2014)

Kata - Dječaci (2013)

Kata - Dječaci (2012)

  CROATIA
 • 1. MATEO ĆAVAR - TRNJE
 • CROATIA
 • 2. NIKO KURTI - TRNJE

Kata - Dječaci (2011)

  CROATIA
 • 1. MATEO ĆAVAR - TRNJE

Kata - Dječaci (2010)

  CROATIA
 • 1. GRGA MATKOVIĆ - OMEGA

Kata - Dječaci (2009)

  CROATIA
 • 1. LOVRO PERESTEGI - TRNJE

Kata - Dječaci (2008)

Kata - Dječaci (2007)

Kata - Djevojčice (2015)

Kata - Djevojčice (2014)

Kata - Djevojčice (2013)

Kata - Djevojčice (2012)

Kata - Djevojčice (2011)

Kata - Djevojčice (2010)

  CROATIA
 • 1. LUCIJA LONČAR - TRNJE

Kata - Djevojčice (2009)

  CROATIA
 • 1. LUCIJA LONČAR - TRNJE
 • CROATIA
 • 2. TALIJA ČOLAK - OMEGA

Kata - Djevojčice (2008)

  CROATIA
 • 1. EMRA SUBAŠIĆ - OMEGA
 • CROATIA
 • 2. JURJA PERVAN - OMEGA

Kata - Djevojčice (2007)

  CROATIA
 • 1. ANA DRUŽINEC - OMEGA